Raktárköltözés, és arculatváltás miatt, jelenleg rendelés nem adható le. Hamarosan új külsővel, és akciókkal nyitunk.

Adatkezelési nyilatkozat (GDPR)

Adatkezelési Nyilatkozat (GDPR)

1. Adatkezelő; Holenár Krisztián E.V., a fishingmarket.hu internet címen elérhető webáruház üzemeltetője.
Adószám: 55378325-2-33
Székhely: 2117 Isaszeg, Május 1. u. 68.
Telephely: 8646 Balatonfenyves, Apród u. 13.
Telefon: 0630/4677881
E-mail: ugyfelszolgalat@fishingmarket.hu
Webhely: www.fishingmarket.hu

Tájékoztatjuk, hogy a www.fishingmarket.hu (a továbbiakban weboldal) a szolgáltatás minősége és a weboldal használatának megkönnyítése érdekében ún. cookie*-kat (azaz sütiket) használ, amely a biztonsági és adatvédelmi kockázatok megfelelő kezelését szolgálja.
Az adatkezelést a (GDPR) (EU) 2016/679 rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. éci CXII. tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, azaz az Ön hozzájárulása teszi lehetővé.
A megadott adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig vagy a törvényi kötelezettség fennállásáig kezeli az Adatkezelő.
Külföldre adattovábbítás nem történik.

2. *Cookie-nak, (azaz sütinek) nevezünk egy olyan adat együttest, melyet az Ön által böngészett webhely szervere küld az Ön eszközére.
A süti az Ön eszközén tárolódik, majd ezt később a küldő szerver onnan kiolvassa – fontos, hogy ezt más webhely nem képes olvasni- egy cookie sem tartalmaz olyan személyes adatot, amely lehetővé tenné az Ön bármely személyes adatának láthatóságát, így ezek önmagukban nem alkalmasak a felhasználó azonosítására.

3. A sütik működéséről weboldalunk a főoldal betöltődésekor tájékoztatja Önt egy felugró ablakban.
Weboldalunk kényelmes és biztonságos használatához szükséges sütik elhelyezéséhez nem kell beszereznünk az Ön hozzájárulását, mindössze tájékoztatási kötelezettséggel tartozunk.
Böngészője beállításaiban bármikor dönthet úgy, hogy törli és/vagy letiltja azokat, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ez esetben előfordulhat, hogy bizonyos szolgáltatásaink nem működnek majd megfelelően.

4. Személyes adatait csak akkor használhatjuk fel, illetve válaszolhatunk megkeresésére, ha Ön az adatkezeléshez hozzájárul.
Személyes adatai kezeléséről tájékozódhat, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését, ezen túlmenően joga van feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről részletes tájékoztatást kérni az info@fishingmarket.hu e-mail címen.
Weboldalunk az Info tv. 17. § (2) bekezdésében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törlése iránt.

5.Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen a GDPR 21. cikkének nyomán.
Weboldalunk a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt e-mailben tájékoztatja.
Ha az érintett a tiltakozás tárgyában hozott döntéssel nem ért egyet, vagy a határidőt a weboldal üzemeltetője elmulasztja azt, az érintett a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül az Info tv. 22. §-ában meghatározottak szerint bírósághoz fordulhat.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az Info tv. 21. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint jár el.

6. A GDPR 7. cikke alapján A weboldal üzemeltetője zárolja a kérelmező személyes adatait, ha az érintett ezt kéri, vagy ha feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

7. Weboldalunk adatainak törlése esetén a jelenleg hatályos Adatkezelési Törvény értelmében jár el, melyet a GDPR 17. cikke részletez.